Blog

Naukowe wystąpienia 2014-2016

2016-10-16 22:36:36, komentarzy: 0
  1. 4-6.12.2014 roku czynny udział w konferencji doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w Krapkowicach ILUZJE/ DEZILUZJE. JĘZYK – LITERATURA – KULTURA z referatem pt. „Wiedziałem, że wszystko mija, ale nie sądziłem, że aż tak” – o iluzjach związanych z przemijaniem w autobiograficznych figurach Marka Wawrzkiewicza.
  2. 28-29 września 2015 roku udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury (organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ; Rada Naukowa: prof. dr hab. Anna Łebkowska prof. dr hab. Ryszard Nycz), która miała miejsce na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wygłosiłam referat pt. DOTYK: PRÓBA BLISKOŚCI, KONIECZNOŚĆ, ŻYWIOŁ. O metaforach poetów Orientacji Poetyckiej „Hybrydy”.
  3. 23-24 listopada 2015 roku czynny udział w międzynarodowej konferencji Żywioły w języku zamknięte. Żywioły w poznaniu i kulturze w językach i literaturach słowiańskich i germańskich (organizatorzy: Instytut Filologii Obcych, Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Filozofická Fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická Fakulta, Ostravska Univerzita v Ostravé), która odbyła się w Instytucie Filologii Obcych w Częstochowie. Na konferencji wygłosiłam referat pt. Żywioły w żywiołach wierszy Barbary Sadowskiej.
  4. 17-18 grudnia 2015 czynny udział w konferencji doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w Krapkowicach WIZUALIZACJE: OD SŁOWA DO RETORYKI NOWYCH MEDIÓW. LITERATURA – JĘZYK – KULTURA, gdzie wygłosiłam referat: Od wiersza do fotografii. Artystyczne interpretacje poezji.
  5. 15-16.04.2016 czynny udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Nagość w obiektywie nauk”,  która odbyła się w dniach 15-17 kwietnia 2016 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wygłosiłam referat pt. Kobieta (nie)obecna. Reprezentacje nagości w wierszach Jarosława Markiewicza.
  6. 16-17 maja 2016 udział w V Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Slavik Pecvork "Piąty wymiar" z referatem: Kreacje nadrealne w poezji Jarosława Markiewicza jako wynik praktyk alternatywnych.
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Kategorie

Brak kategorii

Darmowe strony internetowe dla każdego